Advokatfirman Centra AB


VI ÄR EN ALLMÄNPRAKTISERANDE ADVOKATBYRÅ I NYKÖPING

Advokatfirman Centra AB


VI ÄR EN ALLMÄNPRAKTISERANDE ADVOKATBYRÅ I NYKÖPING

MELISSA TOUTOUNGE AKSÖZ
ADVOKAT, DELÄGARE

073 655 56 17

ELHAM ARSHAMFAR
ADVOKAT, DELÄGARE

073 081 80 60

ERICA SÖDERBERG

ADVOKAT

076-640 43 70

MANELI ZAKIPOUR

Biträdande Jurist

076-633 28 46

ANDRÉ ISHAK 

Biträdande Jurist (Tjänstledig)

0708-55 52 45

CAGLA ARAZ

Juristassistent

08-88 90 81

Familjerätt Nyköping Eskilstuna logotyp
Adokatsamfundet Nyköping

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

Advokatfirman Centras jurister företräder dig inom brottmål samt familjerätt

Advokatfirman Centra har bred och gedigen erfarenhet av brottmål, vårdnadsmål, migrationsrätt och socialrätt. Vi företräder dig som är misstänkt för brott i Nyköping, som offentlig försvarare / försvarsadvokat även känt som brottmålsadvokat. Vi företräder också dig som målsägande genom att vi åtar oss uppdrag som målsägandebiträde.

Om du är part i en vårdnadstvist kan vi på ett adekvat sätt leda dig rätt och se till att vi hittar bästa möjliga lösningen för dig och ditt barn.

Advokatfirman Centra erbjuder alltid 15 minuter kostnadsfri rådgivning till våra klienter. Vi har även möjlighet att erbjuda juridisk rådgivning på andra språk, såsom arabiska, persiska, turkiska och spanska. Detta oavsett ifall du söker en brottmålsadvokat eller ett ombud inriktad inom ett annat rättsområde.

En advokatbyrå har en lojalitetsplikt vilket inte gäller endast brottmålsadvokater utan även när du anlitar ett ombud inom andra rättsområden. Oavsett om du är misstänkt för brott eller part i en vårdnadstvist kan du därför känna dig trygg med att vi kommer vidta alla de åtgärder som krävs för att dina intressen ska bli tillvaratagna på bästa sätt.

Välkommen att kontakta oss via telefon eller mail om du behöver hjälp av en advokatbyrå i Nyköping. Det gör stor skillnad om du företräds av en erfaren och kompetent jurist. Som lekman har man betydligt svårare att föra sin talan på egen hand i domstol, jämfört med jurister som har processföring i domstol som sitt yrke.

Familjerätt Nyköping Eskilstuna logotyp
Medarbetare advokatfirma nyköping

VÅRA ADVOKATER SÄTTER DIG SOM KLIENT I FOKUS

Advokatfirman Centra är en byrå med specialistkompetens inom familjerätt. Våra jurister har den erfarenhet och kompetens som krävs för att ta oss an de mest komplicerade tvisterna. När du tar hjälp av en advokat från Advokatfirman Centra så kommer du företrädas av ett sakligt och kunnigt ombud som tar sig an ditt fall på ett lyhört och stöttande sätt. Vi lägger alltid ner den tid som krävs för varje klient, oavsett om det gäller ett uppdrag som brottmålsadvokat/försvarsadvokat, målsägandebiträde eller ombud i ett familjerättsligt mål.


EN BYRÅ MED STORT ENGAGEMANG INOM FAMILJERÄTT

Vi är en lösningsorienterat advokatbyrå som arbetar utifrån ledorden kunskap, erfarenhet, engagemang och passion. Vi på Advokatfirman Centra ser varje klient som unik där vi ger vårt yttersta för att tillgodose klientens intressen.


Vi åtar oss uppdrag i hela Nyköping. Vi företräder ofta klienter som är part i en vårdnadstvist. Advokatfirman Centra företräder även dig som förälder om socialnämnden vill omhänderta ditt barn med stöd av LVU (lagen om vård av unga). Våra jurister anstränger oss för att du ska få gehör för dina ståndpunkter i domstol.

Vår byrå är specialiserade inom humanjuridik, som är ett samlingsnamn för olika inriktningar där exempelvis familjerätt ingår i. Vi har flera års erfarenhet av olika typer av familjerättsliga ärenden såsom vårdnad, umgänge, boende. Vi bistår dig med juridisk spetskompetens och för din talan i dessa mål.

Vi har även stor erfarenhet av att arbeta med frågor inom ekonomisk familjerätt. Vi kan hjälpa dig med att upprätta samboavtal, äktenskapsförord, gavåbrev, testamente eller med en bodelning eller bouppteckning.

Hör av dig till oss via telefon alternativt mail för en gratis inledande rådgivning om det lämpligaste sättet för dig att gå tillväga i ditt ärende.

Vi är en allmänpraktiserande advokatbyrå som specialiserat sig inom brottmål samt familjerätt. Den som anlitar en jurist från Advokatfirman Centra kan vara säker på att sina intressen blir företrädde på bästa möjliga sätt.


VI HJÄLPER DIG OM ATT ANSÖKA OM RÄTTSHJÄLP

Genom hemförsäkringen har du vanligtvis ett rättskydd vilket innebär att försäkringsbolaget täcker större delen av kostnaderna i tvisten som uppkommit.

Om du saknar en hemförsäkring, eller om din hemförsäkring inte omfattar rättskydd, kan vi hjälpa dig att ansöka om rättshjälp. Det innebär att staten står för delar av kostnaderna för att anlita en jurist och du betalar en rättshjälpsavgift som bestäms till en procentuell andel av juristens arvode. Rättshälpsmyndigheten beslutar om rättshjälp.

Advokatfirman Centras jurister bistår dig i att ansöka om rättskydd eller rättshjälp om det finns förutsättningar för det.

Om du är misstänkt för ett allvarligt brott har du rätt till en offentlig försvarare. Huvudregeln är att det är staten som ska stå för kostnaden till den offentliga försvararen. Dock kan den tilltalade i vissa fall behöva återbetala en del eller hela kostnaden vid en fällande dom. Om du är låginkomsttagare, eller inte har någon inkomst alls, behöver du inte betala tillbaka kostnaderna för din försvarsadvokat.

DIN JURIST I NYKÖPING NÄR DU ÄR I BEHOV AV ETT OMBUD

En vårdnadstvist är en komplex process förknippat med många olika parters infallsvinklar. Det är därför viktigt att man förmår att förhålla sig saklig i vårdnadstvisten och inte låta sina känslor styra processen. En jurist kan hjälpa dig att föra din talan i en vårdnadstvist på ett sakligt sätt.


Det är här vi på Advokatfirman Centra i Nyköping kommer in i bilden. Vår förmåga är att omsorgsfullt kunna vägleda dig igenom denna process och samtidigt som vi på ett rationellt sätt för din talan. Vill du inledningsvis prata med oss över telefon så erbjuder vi kostnadsfri rådgivning.

shutterstock_272803703 (2)

VI ÅTAR OSS UPPDRAG SOM JURIDISKT BITRÄDE
FÖR DIG I NYKÖPING MED OMNEJD

Det är av stor betydelse att du väljer ett ombud, en jurist eller en advokat, som du har förtroende för. Advokatfirman Centra har en djup förståelse samt gedigen erfarenhet inom de delar inom familjerätten där exempelvis fokus ligger på vårdnadstvister, umgänge samt underhåll.

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss på mejl eller telefon för en inledande gratis rådgivning.