Familjerätt Nyköping Eskilstuna logotyp
Adokatsamfundet Nyköping
MELISSA TOUTOUNGE AKSÖZ
ADVOKAT, DELÄGARE

073 655 56 17

ELHAM ARSHAMFAR
ADVOKAT, DELÄGARE

073 081 80 60

ERICA SÖDERBERG
ADVOKAT

076-640 43 70

MANELI ZAKIPOUR

Biträdande Jurist

076-633 28 46

ANDRÉ ISHAK

Biträdande Jurist (Tjänstledig)

0708-55 52 45

CAGLA ARAZ

Juristassisten

08-88 90 81

ADVOKATFIRMAN CENTRAS FAMILJEJURISTER ÅTAR SIG UPPDRAG MED familjerättslig anknytning

ADVOKATFIRMAN CENTRAS FAMILJEJURISTER ÅTAR SIG UPPDRAG MED familjerättslig anknytning

Advokatfirman Centra hjälper dig som står inför ett juridiskt problem kopplat till familjerätt i Nyköping. Det kan handla om en vårdnadstvist, en tvist om barns boende eller en tvist om underhållsbidrag för barn. Våra familjejurister och advokater kan bistå dig att föra din talan.

Det är av naturliga skäl inte helt ovanligt att föräldrar inte kan komma överens om vem barnet ska bo hos, hur umgänget ska se ut med föräldrarna och om en förälder ska behöva betala underhåll till den andra föräldern.

Barnkonventionen är svensk lag. Den innebär att barnets bästa sår i främsta rummet. Det är därför viktigt att du som förälder visar att din ståndpunkt och dina argument är förenligt med det som är bäst för ditt barn. Advokatfirman Centra i Nyköping är specialiserade inom familjerätt och företräder klienter runt om i Sverige med vårdnadstvister i domstol. Kontakta din familjejurist för att erhålla en inledande fri rådgivning.

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

Advokatfirman Centra i NYKÖPING hjälper dig som hamnat i en vårdnadstvist

Arvsrätten reglerar släktingarnas rätt till arv.

De flesta av oss kommer någon gång i kontakt med familjerättsliga frågor. familjerätten reglerar exempelvis i frågor kring separation, skilsmässa och vårdnad om barn. Hit hör även frågor om ekonomisk familjerätt såsom bodelning. Det kan finnas behov av att upprätta äktenskapsförord, samboavtal eller testamente för att fördela egendom för att undvika tvister i framtiden.


För att undvika rättsförlust och onödiga tvister kan det vara av stor vikt att du är rätt informerad om gällande rätt och bestämmelser. Flera viktiga nyheter har nyligen genomförts i nya internationella arvslagen. Det kan därför vara särskilt viktigt för utlandssvenskar och andra personer med anknytning till andra länder att upprätta testamente. Kontakta våra familjejurister för en fri inledande rådgivning.

Staten kan i vissa fall ersätta dina familjerättsliga advokatkostnader

När du anlitar en familjejurist så finns det möjligheter att få advokatkostnaderna ersatta ifall du inte har något försäkringsskydd. Den statliga rättshjälpsmyndigheten fattar beslut om detta efter en ansökan från den som är i behov av rättshjälp. Myndigheten tar då ställning till dina ekonomiska förutsättningar för att pröva huruvida du uppfyller förutsättningarna att få rättshjälp.  Advokatfirman Centra hjälper dig att ansöka om rättshjälp om det blir aktuellt. Vi är verksamma i Nyköping med omnejd, du är varmt välkommen att kontakta oss via telefon eller genom att boka in ett fysiskt möte.

KONTAKTA DIN FAMILJEJURIST I NYKÖPING
VIA FORMULÄRET NEDAN


Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

DIN FAMILJEJURIST I NYKÖPING