Familjerätt i Nyköping

De flesta av oss kommer någon gång i kontakt med familjerättsliga frågor, familjerätten reglerar exempelvis i frågor kring separation, skilsmässa och vårdnad om barn. Hit hör även frågor om bodelning och arv. Regler om bodelning reglera rättsförhållandet mellan makar och sambor.

Arvsrätten reglerar släktingarnas rätt till arv.
Det kan finnas behov av att upprätta äktenskapsförord, samboavtal eller testamente för att fördela egendom och arv på för dig lämpligt sätt. Efter det att någon dött skall bouppteckning upprättas. Frågor kring bodelning, arv och testamente kan ofta ge upphov till missförstånd och tvister.

För att undvika rättsförlust och onödiga tvister kan det vara av stor vikt att du är rätt informerad om gällande rätt och bestämmelser.

Flera viktiga nyheter har nyligen genomförts i nya internationella arvslagen. Det kan därför vara särskilt viktigt för utlandssvenskar och andra personer med anknytning till andra länder att upprätta testamente.

rättsomraden advokat nykoping

 Advokatfirman Wilhelm Thornefors åtar sig uppdrag inom Familjerätt i Nyköping.

Affärsjuridiska frågor uppkommer för alla företagare.
Vi biträder företagare i olika frågor vid företagsöverlåtelser, samarbetsavtal, aktieägaravtal, handelsbolagsavtal, köprättsliga avtal, generationsfrågor och lokalfrågor.

Vi biträder även i kommersiella tvister och vid kontakter med myndigheter.

Advokat Nyköping

Vi har mottagningskontor mitt i Nyköping

Advokatbyrå i Nyköping
Välkommen in på en allmänpraktiserande advokatbyrå
Advokatfirman Wilhelm Thornefors AB
Advokat Wilhelm Thornefors biträder dig mer än gärna.