MELISSA TOUTOUNGE AKSÖZ
ADVOKAT, DELÄGARE

073 655 56 17

ELHAM ARSHAMFAR
ADVOKAT, DELÄGARE

073 081 80 60

ERICA SÖDERBERG
ADVOKAT

076-640 43 70

MANELI ZAKIPOUR

Biträdande Jurist

076-633 28 46

ANDRÉ ISHAK

Biträdande Jurist (Tjänstledig)

0708-55 52 45

CAGLA ARAZ

Juristassistent

08-88 90 81

Familjerätt Nyköping Eskilstuna logotyp
Adokatsamfundet Nyköping

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

Familjerätt Eskilstuna - Advokatfirman Centra AB


Advokatfirman Centra i Eskilstuna är en specialistbyrå med familjerätt och vårdnadstvister som våra främsta fokusområden. Vi har lång erfarnehet av att driva de mest komplicerade vårdnads-, boende-, och umgängestvisterna i domstol. Genom vårt driv och engagemang går en procentuellt hög andel av våra ärenden i linje med våra klienters önskemål. Advokatfirman Centra är baserad i Stockholm men vi åtar oss uppdrag över hela Sverige.


Vi har gedigen kunskap inom hela det familjerättsliga fältet och kan bistå dig såväl vid skilsmässor som vid äktenskapets ingående för att skydda dig och din egendom. För att kunna erbjuda våra klienter heltäckande hjälp bistår vi även dig på andra rättsområden och åtar oss uppdrag som offentliga försvarare, målsägandebiträde och som offentligt biträde vid asylprocesser samt tvångsmål såsom LVU, LVM och LPT i Eskilstuna.


Det kan ofta vara en trygghet att få hjälp på sitt modersmål i känsliga situationer. Vi erbjuder därför juridisk rådgivning på turkiska, persiska, arabiska och spanska utöver svenska och engelska. Har du ett annat modersmål och vill ha hjälp på ditt första spåk har vi möjlighet att ordna med tolk. Hos oss kommer alltid klienten i första rummet. Att vara lyhörd och tillgänglig för alla klientens frågor är en självklarhet för oss. Härutöver utgör noggrannhet, engagemang och kunskap våra ledord. Vi drar regelbundet nytta av byråns samlade kunskap för att erbjuda dig den bästa möjliga hjälpen. Tveka inte att höra av dig till oss om du har några frågor.

Våra familjejurister i Eskilstuna erbjuder alltid fri inledande rådgivning


Vårdnad, boende och umgänge
I alla frågor som rör barn ska myndigheter och domstolar utgår från vad som är till barnets bästa. Vid en separation behöver frågan om barnets vårdnad, boende och umgänge avgöras. Vårdnad tar sikte på föräldrarnas beslutsfattande. Två föräldrar kan ha gemensam vårdnad eller så kan ena föräldern ha ensam vårdnad. För att få till en ändring i vårdnaden, boendet eller barnets umgänge kan man behöva vända sig till domstol.


 

Vad kostar det att anlita en advokat - jurist i Eskilstuna


Att anlita familjejurist eller advokat kan ofta bli dyrt. När vi inleder en nya klientrelationer undersöker vi alltid möjligheten för klienten att få rättsskydd alternativt rättshjälp. Rättsskydd ingår oftast i hemförsäkringen och innebär att försäkringsbolaget står för merparten av kostnaderna. Ifall man inte kan bli beviljad rättsskydd finns det ibland möjlighet att söka rättshjälp. Rättshjälp söks hos domstolen eller rättshjälpsmyndigheten och innebär att staten står för en viss del av kostnaderna. Det är alltid din jurist som söker rättsskydd eller rättshjälp åt dig.

Våra jurister har en bred kompetens inom ekonomisk familjerätt


Hur blir det egentligen om vi skulle skilja oss? Vem äger boendet? Behöver jag flytta ut? Vid separationer kan frågorna vara många. Din jurist hos Advokatfirman Centra hjälper regelbundet par och enskilda personer att hitta en lösning på situationen. Härutöver kan vi bistå dig med att upprätta äktenskapsförord, samboavtal, gåvobrev, testamenten samt genomföra bodelningar och bouppteckningar. Har du funderingar huruvida du kan bli beviljad rättshjälp eller rättsskydd är du välkommen att ringa våra familjejurister för en fri inledande konsultation.